Initiatieven langs beek bij Esch krijgen vorm

26-06-2015

De plannen voor de beek bij Esch ontwikkelen zich stap voor stap. Onlangs liet Waterschap De Dommel weten dat technische vraagstukken voor de nodige vertraging zorgen. Het complete projectontwerp voor de Essche Stroom zal naar verwachting eind 2015 gereed zijn. Waar dat mogelijk is worden onderdelen van het plan wel al uitgewerkt. Na de zomer horen bewoners daar meer van.

Landschapsarchitect Kees Ykema is hiervoor door Waterschap De Dommel aangetrokken. Voor enkele onderdelen van het plan gaat hij samen met bewoners en andere betrokkenen ideeën uitwerken. ‘We hopen daarvoor na de zomer ontwerpen te presenteren. Die kunnen dan later in het projectplan worden ingepast.’

Waterontdekplek
Zo is Kees Ykema betrokken bij de ontwikkeling van een ‘waterontdekplek’ achter de basisschool. Sinds juli vorig jaar werken het waterschap, de school én de kinderen samen aan plannen voor deze natuurlijke speelplek. De kinderen presenteerden hun ideeën in een eigen tentoonstelling. En begin juni ging een vertegenwoordiging van de leerlingenraad nog op excursie naar een soortgelijk project in Oisterwijk. Met al die opgedane kennis en ervaring kan Ykema het ontwerp gaan maken.

Kunst-, cultuur- en belevingsplek
‘Dit type projecten realiseer je niet van vandaag op morgen,’ zegt Kees Ykema. ‘Het gaat niet alleen om technische uitdagingen. Minstens zo belangrijk is dat bewoners zich betrokken voelen, zo’n initiatief dragen en zich eigen maken.’ Dat geldt ook voor het ontwikkelen van een kunst-, cultuur- en belevingsplek langs de Essche Stroom. Een werkgroep van betrokken bewoners denkt mee over de vraag hoe het perceel tussen het Mannengasthuis en de Essche Stroom de betekenis van deze plek met water voor Esch zichtbaar en beleefbaar kan worden gemaakt.

Vispassage en tumulus
Nog twee andere initiatieven zijn binnenkort zo ver uitgewerkt dat zij kunnen worden gepresenteerd. Het gaat om het ontwerp van een vispassage bij buurtschap de Ruiting.

Na de aanpak van de beek kunnen vissen hier om de stuw heen zwemmen via een 600 meter lange meanderende ‘bypass’. Verder wordt bekeken hoe in het gebied aandacht kan worden besteed aan de Romeinse graven die in de jaren ‘50 zijn gevonden aan de Kollenberg. Gedacht wordt aan de inpassing van een tumulus in het landschap.

 

Bewonersbijeenkomst
Kees Ykema: ‘Na de zomer belegt Waterschap De Dommel weer een bewonersbijeenkomst waarin voor al deze onderdelen ontwerpen worden getoond. We hebben dan nog tijd om ze te verfijnen en eventueel aan te passen. Daarna maken ze deel uit van het complete projectplan dat naar verwachting eind dit jaar klaar zal zijn.’

 

« Terug