Den Food Bosch initiatief van start

24-01-2018

Voedselbos gaat werken als een spons

Kunnen boeren een rol spelen in ons waterbeheer? Kan landbouw voedsel produceren zonder het ecosysteem aan te tasten met restanten van meststoffen en bestrijdingsmiddelen? Liggen hier nieuwe kansen voor de landbouw? Er zijn maar twee manieren om daar achter te komen: onderzoeken en gewoon doen!

Sinds september 2016 runt een aantal voormalige studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch het project Den Food Bosch. Zij doen dat in samenwerking met Landgoed Bleijendijk in Vught en Waterschap De Dommel. Het waterschap stelt grond beschikbaar, Agrifood Capital draagt bij in de financiering van het plantmateriaal. Het voedselbos moet een inspiratiebron worden voor agrarische productie, educatie, training en het delen van kennis.

Voedselboswachters
Het voedselbos groeit op een perceel bij Volmeer en Schuilenburg in St.-Michielsgestel, aan de overzijde van landgoed Bleijendijk. Na de aanleg van de waterkering aldaar had Waterschap De Dommel een resterend stuk grond van 0,8 hectare niet meer nodig. Die is in beheer gegeven van Den Food Bosch. Deelnemers aan dit initiatief  fungeren nu als ‘voedselboswachters’ en beheren het bos.


19 november 2017: de eerste bomen van het voedselbos worden geplant door onder andere de Brabantse Milieufederatie, het waterschap en de ‘voedselboswachters’

Veel soorten
De komende jaren groeit het voedselbos uit tot een agrarisch systeem met meerjarige gewassen. Fruitbomen en struiken bootsen er een ecosysteem in een bos na. Om dat te bereiken zorgen de beheerders voor een diversiteit aan soorten die samen een systeem vormen en tegelijk dienen als voedsel voor de mens. Denk aan fruit, noten, bessen, groenten, zaden, kruiden en paddenstoelen, maar ook bouwstoffen als hout. Het voedselbos heeft geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen nodig om te functioneren. Er hoeft zelfs geen compost te worden toegevoegd. In het bos komen dus geen zware machines die de bodem dichtrijden en verstoren. Daardoor kan de grond beter water opnemen en vasthouden.

Onderzoek
De initiatiefnemers leggen niet alleen het voedselbos  aan. Zij gaan er de komende drie jaar ook onderzoek verrichten. Dat doen zij met eerstejaars studenten van de HAS en in samenwerking met Waterschap De Dommel. Ze willen weten hoe het voedselbos en de bodem zich ontwikkelt. Daarvoor meten zij bijvoorbeeld het vermogen van de bodem om water te bergen, het gehalte aan organische stof en de vruchtbaarheid van de bodem in het zichzelf bemestende voedselbos.

Nieuwe kennis
Ineke Barten is ecoloog bij Waterschap De Dommel. Zij is enthousiast over dit innovatieve project. ‘We zijn geïnteresseerd in de relatie tussen water, natuur en landbouw en willen graag kennis en ervaring opdoen én delen. Wij zijn ervan overtuigd dat door de structuurverbetering meer water in de bodem kan dringen, en dat de bodem het water dan ook beter kan vasthouden. Het anders beheren van landbouwgronden kan bijdragen aan het voorkomen van afvoerpieken in de Essche Stroom.  Dit project brengt die relatie tussen water en landbouw  nadrukkelijk in beeld. Daarom hebben we grond beschikbaar gesteld. Dankzij het onderzoek in dit project ontstaan hopelijk nieuwe inzichten over de waarde van de landbouwgrond voor ons waterbeheer.’

Kijk ook op http://www.denfoodbosch.org

 

 

« Terug