Begin 2021 start uitvoering keringen

20-11-2020

Het is nu bijna zover! Begin 2021 gaan we aan de slag met de keringen in Esch. Om te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomst droge voeten houden, gaan we de dijken langs de Essche Stroom verhogen en verstevigen. De opgave was complex. Met name omdat een deel van de huizen in Esch zo dicht bij de Essche Stroom liggen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt er langs de beek een ‘groene dijk’ of een dijk met damwand aangelegd.

Selecteren aannemer
Achter de schermen zijn we druk bezig met het selecteren van de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Dit gebeurt via een aanbesteding. Na de gunning heeft de aannemer nog tijd nodig om zijn plan van aanpak te bepalen.

Informatie(bijeenkomst) uitvoering
Zodra de planning van de aannemer bekend is, informeren we u over de werkzaamheden en de transportroutes. We hopen dat we eind februari 2021 een inloopbijeenkomst kunnen organiseren, zodat  u eventuele vragen over de uitvoering persoonlijk aan de aannemer kan stellen. Wanneer een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, zorgen we uiteraard voor een geschikte digitale oplossing.

Project Keringen Esch

« Terug