Keringen Esch

Om te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomst droge voeten houden, is er een plan gemaakt voor het verhogen en verstevigen van de dijken langs de Essche Stroom. Tussen de Nergena, ten zuiden van Esch en het spoor Den Bosch-Boxtel wordt er 2,4 kilometer dijk verbeterd en aangelegd. De opgave was ingewikkeld. Met name omdat een deel van de huizen in Esch zo dicht bij de Essche Stroom liggen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt er langs de beek een ‘groene dijk’ of een dijk met damwand aangelegd.

Video: 2,4 kilomter dijken opgehoogd langs Essche Stroom

Esch heeft toekomstbestendige dijken (dec 2021)

Wat een dijk van een project! Bijzonder trots zijn we dat het werk aan de keringen bij Esch nagenoeg klaar is. Aannemer Ploegam B.V. heeft ongelofelijk hard gewerkt om deze klus te klaren. Sinds maart dit jaar is er 2,4 kilometer dijk toekomstbestendig gemaakt.
U heeft de ontwikkelingen in de nieuwsbrief kunnen volgen. Op bovenstaande foto's zijn de laatste werkzaamheden in beeld te zien.

Dronevideo aanleg keringen Essche Stroom

Damwand en kering bij Kollenberg bijna klaar (juli 2021)

Het werk aan de keringen schiet op. De foto's geven een kleine impressie weer van het maken van de nieuwe damwand bij de Kollenberg.De Quattro-piler (blauwe machine) duwt iedere keer vier damplanken in de grond. Elke plank wordt stukje voor stukje naar beneden gedrukt door een van de hydraulische cilinders op de kraan. Voor extra stevigheid en een nette afwerking is er een deksloof op de damwand gelast.  Vervolgens is met behulp van verschillende kranen, waaronder een volledig elektrische wielkraan (de oranje kraan op de foto), de kade op de nieuwe hoogte gebracht. De onderste laag, het kernmateriaal, bestaat uit zand. Hier overheen zit een laag klei van ongeveer een halve meter dik. En, nu het archeologisch veldonderzoek ten zuiden van Esch is afgerond, kan ook de dijk bij de Wertjes en Nergena op hoogte worden gebracht. Je ziet het gras op verschillende plekken alweer tevoorschijn komen.

Aanleg keringen in volle gang (mei 2021)

Aannemer Ploegam B.V. is al weken druk met het aanleggen en verhogen van de dijken langs de Essche Stroom. Begin maart dit jaar begon de aannemer met voorbereidende werkzaamheden. Zoals het snoeien van bomen en struiken bij de Kollenberg en het aanbrengen van beschoeiing bij de tuinen die aan het water liggen.

Al snel daarna werd er gestart met het aanleggen van de nieuwe dijk, vanaf de stuw tot aan de Nergena. Vanaf het uitkijkpunt (te bereiken via De Wertjes) is goed te zien hoe de nieuwe dijk in het landschap verschijnt.

Lees verder Artikel aanleg keringen in volle gang

Uitvoering gestart vanaf 8 maart 2021

Inmiddels hebben we aannemer Ploegam B.V. gekozen die het werk gaat uitvoeren. Maandag 8 maart is Ploegam B.V. begonnen met de werkzaamheden. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Eind 2021 hopen we klaar te zijn met het werk.

Informatievideo

Door de nu nog geldende Coronamaatregelen is het organiseren van een informatiebijeenkomst helaas niet mogelijk. Ploegam B.V. heeft daarom een korte video gemaakt met informatie over de werkzaamheden en de contactgegevens van de medewerkers die bij het project betrokken zijn.

Video bewonersinformatie keringen Esch

Archeologische en ecologische begeleiding

Tijdens de werkzaamheden zal er begeleiding zijn van archeologen en ecologen. Ook wordt er rekening gehouden met het vinden van explosieven. Dit wordt zorgvuldig begeleid.

Tijdens de werkzaamheden aan de keringen heeft archeologisch bureau RAAP vondsten gedaan van een Romeinse nederzetting.

Lees het artikel Sporen van een rijk Romeins cultuurlandschap

Stuw

Onderdeel van de plannen rond de keringen in Esch is ook het verplaatsen van de huidige stuw ter hoogte van de Kollenberg. Er komt een nieuwe, kleinere stuw ter hoogte van buurtschap De Ruiting. Door het verhogen van de dijken zouden extra voorzieningen aangebracht moeten worden om deze goed aan te laten sluiten op de stuw. De huidige stuw is ook aan een renovatiebeurt toe. En eerder was ook al een technische oplossing bedacht voor de vispassage. Al met al een dure en ook ingewikkelde operatie. Daarom kiezen we ervoor om een nieuwe, kleinere stuw te bouwen, stroomopwaarts in het buitengebied.  Waarschijnlijk krijgt de nieuwe stuw ook een brugfunctie. Het verplaatsen van de stuw wordt uitgevoerd als deelproject van herinrichting Bruggelaar-Esch.


De huidige stuw ter hoogte van de Kollenberg in Esch.

Lees ook

Aanleg keringen in volle gang
Begin 2021 start uitvoering keringen Esch

Groen licht voor uitvoering keringen Esch
Stikstofmaatregelen vertragen uitvoering keringen Esch
Informatiebijeenkomst keringen 17 april 2019